Ministerstvo spravedlnosti chce širší možnosti pro ukládání peněžitých trestů za sexuální činy

„Navrhovaná úprava v žádném případě nestanoví, že za závažnější případy se budou ukládat pouze peněžité tresty. Jen umožňuje, aby i v těchto případech mohla oběť uspokojit svůj nárok na náhradu nemajetkové újmy jednodušší cestou, a to z výtěžku z uloženého peněžitého trestu,“ sdělilo ministerstvo spravedlnosti. Podle něj tak nastává výrazné posílení práv obětí na dosažení náhrady újmy.

Ministerstvo vytvořilo dvě varianty novely trestního zákoníku v souvislosti se slibem, že připraví řešení trestního postihu nesouhlasného pohlavního styku. Ministr spravedlnosti je obecně představil na tiskové konferenci, paragrafové znění ale tehdy médiím neposkytl, protože je chce nejprve rozeslat parlamentním stranám k diskusi.

U znásilnění, nesouhlasného pohlavního styku, sexuálního nátlaku i pohlavního zneužití ministerstvo ve variantách výslovně uvádí, že pachatel bude potrestán odnětím svobody nebo peněžitým trestem. A to i u znásilnění spáchaného souloží, na dítěti mladším 15 let, se zbraní nebo při způsobení těžké újmy na zdraví. Od možnosti uložení peněžitého trestu ministerstvo upouští až v nejzávažnějších případech, kdy pachatel sexuálního trestného činu způsobí své oběti smrt.

„Pokud by peněžitý trest doplnil jiný druh trestu, tak tuto variantu určitě vítáme. Mohlo by to být prospěšné pro oběti, pokud by to pro ně zároveň znamenalo kompenzaci. Bylo-li by ale možné udělit jen peněžitý trest, považujeme to za zcela nepřijatelné, obzvlášť u sexuálních deliktů na dětech,“ sdělila Johanna Nejedlová z organizace Konsent. Organizace usiluje o změnu definice znásilnění.