Mendelově univerzitě doktorské programy zůstanou

Přezkumná komise Národního akreditačního úřadu z procesních důvodu zrušila rozhodnutí rady, která Mendelově univerzitě v Brně odebrala možnost uskutečňovat doktorské studijní programy ekonomika a management v českém a anglickém jazyce na provozně ekonomické fakultě. Na Twitteru o rozhodnutí komise informoval předseda akreditačního úřadu Robert Plaga.

„Předmětem odvolání nebylo odebrání institucionální akreditace pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách, které je pravomocné“ dodal. Škola čeká na písemné rozhodnutí, bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová verdikt komise uvítala.

O odebrání možnosti uskutečňovat dva doktorské studijní programy rozhodla Rada Národního akreditačního úřadu v lednu, Mendelova univerzita se proti rozhodnutí ale odvolala. Rada své rozhodnutí znovu potvrdila v dubnu, odvolání vysoké školy poté postoupila přezkumné komisi.

Ředitel odboru kanceláře akreditačního úřadu Jiří Smrčka uvedl, že přezkumná komise rozhodla na základě právního názoru, že není možné současně s odnětím institucionální akreditace odebrat možnost uskutečňovat studijní doktorské programy, na které se tato akreditace nevztahuje.

„Komise proto řešila výhradně formální stránku rozhodnutí, věcnou se vůbec nezabývala,“ řekl Smrčka.